Θεραπευτική Άσκηση

  Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί βασικό στοιχείο κάθε ολοκληρωμένου προγράμματος φυσικοθεραπείας. Κάθε φυσικοθεραπευτική παρέμβαση που δεν περιέχει θεραπευτική άσκηση είναι τουλάχιστον ελλιπής. Το πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης εξατομικεύεται στον κάθε ασθενή και στο εκάστοτε στάδιο της παθολογίας του. Αυτό θα τον βοηθήσει στην ολοκληρωμένη λειτουργική αποκατάστασή του, ώστε να απολαμβάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες, εργασιακές και κοινωνικές.

Share This