Φιλοσοφία

Η θετική προσέγγιση κάθε προβλήματος και η αγάπη της δουλειάς μας καθοδηγούν τις θεραπείες μας. Επιθυμούμε οι επισκέπτες μας, μετά την γνωριμία μας, να κατανοήσουν τι μπορούν και τι πρέπει να κάνουν για την βελτίωση της κατάστασής τους και όχι να έχουν στο μυαλό τους μία λίστα με απαγορεύσεις.

Share This