Θεραπευτική Προσέγγιση

Αξιολόγηση – Κλινικός συλλογισμός – Πλάνο θεραπείας.

  Η εξατομικευμένη θεραπεία βασίζεται στην λεπτομερή αξιολόγηση, που περιλαμβάνει λήψη ιστορικού, παρατήρηση και διαγνωστικές δοκιμασίες κλινικής εξέτασης, καθώς και επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό. Σε συνεργασία με τον κάθε ασθενή τίθενται οι λειτουργικοί και θεραπευτικοί στόχοι και σχεδιάζεται ένα πλάνο θεραπείας, που περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των επισκέψεων και των θεραπευτικών μεθόδων που θα εφαρμοστούν. Με την σύμφωνη γνώμη των ασθενών, καταγράφεται οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία για το ιστορικό, τις αξιολογήσεις και τις πρόσφατες ή παλαιότερες θεραπείες του κάθε ασθενή, μέσω του λογισμικού προγράμματος ΜyMedical. Έτσι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να ελέγχουμε την πρόοδο και την αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών παρεμβάσεων, προς όφελος των ασθενών μας.

Share This