Χειροθεραπευτική – Manual Therapy

Η χρήση δια χειρός τεχνικών είναι η δημοφιλέστερη μέθοδος προσέγγισης μυοσκελετικών και αθλητιατρικών προβλημάτων. Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς (ΟΜΤ) είναι ένα ειδικό κομμάτι της Φυσιοθεραπείας για την αποκατάσταση των νεύρο μυϊκών-σκελετικών προβλημάτων , βασιζόμενη στον κλινικό συλλογισμό, χρησιμοποιώντας πολύ εξειδικευμένες τεχνικές προσέγγισης, που περιλαμβάνουν χειρισμούς & θεραπευτικές ασκήσεις.

Η Ορθοπεδική Θεραπεία με Χειρισμούς εμπεριέχει και καθοδηγείται από τις διαθέσιμες επιστημονικές και κλινικές αποδείξεις ,καθώς και το βίο-ψυχοκοινωνικό πλαίσιο του κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Share This