Φυσικοθεραπεία κατ’ οίκον

  Σε περιστατικά που είναι αδύνατη η επίσκεψή τους στο χώρο μας, δίνεται η δυνατότητα κατ΄ οίκον θεραπειών. Με τη μεταφορά κατάλληλου φορητού εξοπλισμού (μηχανημάτων, κρεβατιού, στρωμάτων κτλ), υπάρχει δυνατότητα αντιμετώπισης κάθε μυοσκελετικού ή νευρολογικού περιστατικού.

Share This